Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018

Marie Dimitrovska, Ordförande

Lina Oscarsson,  Kassör

Karolina Wikander, Kommunikatör

Mia Hallberg, Ledamot

Florin Bud, Ledamot

Camilla Ragnarsson, Revisor

 

 

Nyheter