Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2015:

Florin Bud Ordförande

Mia Hallberg Kassör

Marie Dimitrovska Sekreterare

Anna Saarinen Ledamot

Gary Wardell Suppleant

 

Nyheter