Om föreningen

  • Föreningen kan stötta och påverkar skolledningen i frågor som rör barnen i skolmiljö och närområde.

  •  Anordnar olika typer av aktiviteter för både barn och föräldrar. T ex tipspromenader och föreläsningar inom aktuella frågor rörande barn och ungdomar.

  • Genom insamlade medel kan föreningen bidra till klassresor och annan sponsring av det där lilla extra som sätter guldkant på barnens skolgång.

Nyheter