Mötesdagar 2016

Alla föreningens medlemmar är välkomna att besöka mötena.

Dagordning för Styrelsemöte i Sandareds Föräldraförening.

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Föregående protokoll
  4. Rapporter bla. ekonomi, skolråd ....
  5. Ansökningar
  6. Skatebordrampen
  7. Medlemsstatus
  8. Övriga frågor

Nyheter