Välkommen till Sandareds Föräldraförening

Vi är en ideell, oberoende, förening till nytta för elever på Sandaredskolan och Sandgärdskolan. Föreningen agerar som en länk mellan skola och målsmän / barn.

Vårt syfte är att ta tillvara elevernas bästa, stärka gemenskapen i klassen och öka lusten i skolarbetet. För att göra detta bidrar föreningen bl.a med ekonomiskt stöd till olika aktiviteter:

  • Skolresor
  • Studieresor
  • Vi bjuder alla ca 700 elever på julmys till jul med pepparkakor och clementiner
  • Skolgårdstillbehör som tex hopprep, fotbollar mm


Vi deltar aktivt i Sandaredskolan och Sandgärdskolans skolråd.

Föräldraföreningen har även initierat, eskat medel till och byggt skatebordrampen vid Sandgärdskolan. 

Medlemsavgiften (fn. 175:-/familj och läsår)  går oavkortat tillbaka till eleverna genom bl.a. sökta bidrag.

Föreningens BG: 5266 - 1246

Nyheter